Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă la 31 decembrie

Producţia ramurii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi în anul 2021

Suprafaţa viilor pe rod în anul 2021

Producţia totală de struguri în anul 2021

Producţia medie de struguri la hectar în anul 2021

Producţia totală de fructe în anul 2021

Efectivele de animale (la 1 decembrie)

Producţia agricolă animală în anul 2021

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie