Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia, dupa domiciliu pe sexe şi medii, la 1 iulie

Populaţia, dupa domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2021

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în anul 2021

Durata medie a vieţii, pe sexe si medii

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2021