Sănătate

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritar de stat

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritar privată