Publicatii statistice an 2023

Anuarul statistic editia 2023

RGA 2020- rezultate finale

Activitatea de turism in anul 2022

Starea economica a judetului Giurgiu 2021

Lungimea cailor de transport in judetul Giurgiu in anul 2022

Activitatile privind utilitatea publica de interes local in anul 2021

Activitatea de silvicultura in anul 2021

Activitatea unitatilor sanitare din judetul Giurgiu in anul 2022

Numarul de pensionari si pensia medie lunara in judetul Giurgiu anul 2022

Fondul de locuinte in anul 2022

Efectivele de animale si productia animala obtinuta in anul 2022

Activitatea unitatilor cultural-artistice din judetul Giurgiu in anul 2022

Evolutia fenomenelor demografice in anul 2022

Inmatriculari noi, de vehicule rutiere, in anul 2022

Breviarul judetului Giurgiu – an 2022

Castigurile salariale si costul fortei de munca in anul 2022, in judetul Giurgiu

Principalii indicatori ai fortei de munca la inceputul anului 2023

Productia vegetala la principalele culturi in anul 2022 comparativ cu anul 2021