Despre Județul Giurgiu

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunării, străbătut de paralela de 43° 53’ latitudine nordică şi de meridianul 25°59’ longitudine estică.
Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră. Vecinii săi sunt : judeţul Călăraşi la est, judeţul Teleorman la vest, judeţul Ilfov şi judeţul Argeş la nord-vest şi judeţul Dîmboviţa la nord.
Suprafaţa judeţului este de 3526 km2 , reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării.
Reşedinţa judeţului este municipiul Giurgiu , aflat la 64 km de capitala ţării pe ruta Bucureşti-Sofia-Atena sau Bucureşti-Istambul.
Atestat documentar încă din secolul XIV, municipiul Giurgiu a fost gazda unor premiere tehnice : prima linie de cale ferată din România (Bucureşti-Giurgiu ), prima linie de telegraf si podul de peste Dunăre.
Savanţi de renume european au văzut lumina zilei pe aceste locuri, precum matematicianul Miron Nicolescu , istoricul literar Nicolae Cartojan, scriitorul Tudor Vianu, poetul Vasile Militaru , pictorul Nicolae Dărăscu şi alţii.
Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane. Municipiul Giurgiu este unul dintre cele mai importante porturi româneşti la Dunăre.
In nordul judeţului sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei , iar din albiile Dunării şi râurilor ce străbat judeţul sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.
Apartinând Câmpiei Române, suprafaţa judeţului este alcătuită din păduri şi terenuri arabile.
Judeţul Giurgiu are în componenţă un municipiu, două oraşe, 51 comune şi 167 sate.
Populaţia judeţului Giurgiu reprezinta 1,3 % din populaţia României.
În economia judeţului Giurgiu se disting ca activităţi cu pondere semnificativă, agricultura, industria şi comerţul.
În cadrul industriei judeţului reprezentative sunt: industria alimentară şi a băuturilor, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile.
În judeţ există 2 parcuri industriale:
– Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord
– Parcul Industrial Bolintin Deal